top of page

Pilates 

Pilates patří do pomalých forem cvičení typu body and mind. Lekce je vedena v klidném tempu, kde je velký prostor na vysvětlení a klade se důraz na  správnost provedení cviků. Tento systém je sestaven s cílem obnovit zdravé držení těla a vytvořit nové pohybové návyky, které umožní volný pohyb bez nadměrného svalového napětí. Pilates vám umožní seznámit se lépe s vlastním tělem, dobře mu porozumět. Na lekcích se využívají různé pomůcky, které zvyšují intenzitu cvičení – foam roller (pěnový válec), magic circle.

 

Lektor: Janneta Kůstková   po 18:15

           Janneta Kůstková   čt 18:15  

Úroveň: Vhodné pro všechny. Každý cvik má nespočet modifikací a každý lze upravit dle potřeb klienta.

bottom of page